Proiectul

DE CE EMPOWERING

  • Emisiile de gaze cu efect de sera și schimbările climatice

Acumularea de carbon din atmosferă a fost recunoscută drept o problemă majoră de mediu care ar putea duce la încălzirea globală, cu o serie de efecte negative pe termen lung asupra atmosferei planetei. Schimbările climatice au un impact asupra comunității noastre și asupra țărilor noastre. Temperaturile medii sunt în creștere, acoperirile cu gheață și zăpadă sunt în declin, iar dezastrele naturale, cum ar fi incendiile și inundațiile, afectează din ce în ce mai des mai multe comunități.

Acțiunea integrată asupra schimbărilor climatice este crucială. Soluția constă în dezvoltarea și împărtășirea tehnologiilor alternative, luând în considerare faptul că beneficiile unui consens global privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră vor avea mai multe efecte pozitive pentru mediu, pentru calitatea vieții umane și pentru durabilitatea generațiilor viitoare. Numai atunci va fi posibilă trecerea la o societate cu emisii reduse de carbon și combaterea schimbărilor climatice.

  • Municipalitățile iau măsuri

Administrațiile locale joacă un rol-cheie în protecția climei. Din ce în ce mai multe municipii avansează prin politici și abordări durabile pentru gestionarea aprovizionării cu apă, reducerea consumului de energie, optimizarea transportului și examinarea politicilor de utilizare a terenurilor.

Rolul acestora este important pentru prezent si viitor. Administrațiile publice locale pot contribui în mod semnificativ la protecția climei prin reducerea emisiilor provenite din operațiunile municipale. De asemenea, acestea pot implementa investiții rentabile și pot crea politici bazate pe stimulente care să sprijine infrastructura durabilă și practicile de dezvoltare.

  •  Ce este EMPOWERING

“Consolidarea capacității autorităților publice locale de a elabora strategii integrate de energie durabilă – EMPOWERING” este un proiect finanțat prin programul Orizont 2020 al Uniunii Europene, care contribuie la tranziția a șase regiuni ale Uniunii Europene către o societate cu emisii scăzute de carbon prin întărirea capacităților municipalităților și a reprezentanților regionali de a elabora strategii și planuri energetice integrate. Proiectul contribuie la reducerea decalajelor de competențe necesare pentru planificarea măsurilor energetice pentru noul cadru de politica climatică și energetică pentru orizontul 2030 în ceea ce privește reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră, energia regenerabilă și eficiența energetică.

  • Conceptul proiectului EMPOWERING

EMPOWERING vizează provocările privind economia de energie care implică municipalitățile locale și autoritățile regionale într-o activitate de schimb și de învățare la nivel transnațional. Publicul țintă local este atins în mod efectiv datorită măsurilor locale de construcție a capacităților ad-hoc, adresându-se grupurilor țintă diferite pentru a maximiza experiența de învățare. În plus, reprezentanții autorităților locale și regionale vor fi informați pentru a promova schimbul de experiență, a adopta instrumente financiare inovatoare și practici de ultimă oră în politicile energetice.

Îmbunătățirea cunoștințelor și competențelor autorităților locale este pusă în practică în cursul adoptării noilor PAED-uri (Planuri de Acțiune pentru Energie Durabila) și al modernizării celor existente, în timp ce autoritățile regionale sunt sprijinite în modelarea viziunii energetice regionale până în 2050, subliniind principalele provocări energetice și identificând posibile acțiuni strategice financiare de implementat.