Link-uri

 

Alte proiecte europene interesante

 

 • Covenant of Mayors

  covenant2Considerată “cea mai mare iniţiativă privind clima şi energia urbană din lume”, Convenţia Primarilor pentru Climat şi Energie reuneşte mii de autorităţi locale şi regionale angajate în mod voluntar pentru punerea în aplicare a obiectivelor UE privind clima şi energia pe teritoriul lor.

 •       OptiTrans

  OPTITRANS “Optimisation of Public Transport Policies for Green Mobility” aims to reduce the carbon footprint of mobility, public transport has to be strengthened, especially in rural and suburban regions that represent bottlenecks in public transport networks.

 •      ShapeEnergy

  New European platform for energy-related social sciences and humanities (energy-SSH). This innovative Platform will unite those who ‘demand’ energy research, because they can use it to develop practical initiatives, with those who ‘supply’ that research. Each of our Platform Activities will create space for these two groups to meet and collaborate in ‘shaping’ the European energy agenda!

 • SIMPLA

  SIMPLA sprijină autoritățile locale să își armonizeze PAED-urile cu PMUD-urile.
  Acest proiect are ca țintă municipalitățile de mărime mică și mijlocie cu o populație cuprinsă între 50.000 și 350.000 locuitori, propunând o abordare în 4 etape pentru a susține planificarea armonizată.

 •      LIFE SEC Adapt

  Life Sec Adapt project aims to contribute to increase the climate resilience capacity of the European urban areas, thus facilitating the shift towards low-carbon economies. Thanks to their participation to Life Sec Adapt, the Municipalities involved in the project intend to promote and update the “Sustainable Energy Communities” (SEC) model, making Local Communities the drivers for regional sustainable development through the coordination and support of Regional Authorities and Development Agencies.

 • Mayors in Action

  mayorsinactionPrimarii în Acţiune pentru un Viitor Durabil este un consorţiu cu experienţă compus din 9 parteneri de pe tot cuprinsul Europei pregătit să va sprijine în implementarea şi monitorizarea acţiunilor privind energia şi climatul durabile. Veniţi alături de noi, să învăţăm împreună, să împărtăşim informaţii şi să petrecem un timp util împreună!

 • Green Partner Ships

  Scopul proiectului este de a sprijini administraţiile locale în vederea depăşirii obstacolelor existente şi implementării în mod eficient a măsurilor stabilite pentru eficientizarea oraşelor şi regiunilor din punct de vedere energetic. Vor fi puse în aplicare soluţii durabile prin crearea de parteneriate locale între proprietari, furnizorii şi utilizatorii finali ai acestor iniţiative.

 • 50001 Seaps

  50001-seaps-logo-color-webProiectul 50001 PAED-uri (Planuri de Acţiune pentru Energie Durabilă) asigura o abordare coerentă a integrării Sistemelor de Management Energetic (EnMS) cu PAED-urile, în conformitate cu standardele de management energetic cum este şi ISO 50001.

 • Community Power

  co_power_logo-taglineProiectele energetice aflate în proprietatea comunităţii au potenţialul de a transforma sistemul nostru energetic. Comunităţile şi cooperativele din intreagă Europă generează proiecte în care deţin şi sunt implicate în mod activ în operaţionalizarea unei resurse energetice.

 • Conurbant

  conurbantProiectul CONURBANT îşi propune să ajute oraşele medii şi mari precum şi oraşele mai mici aflate în zona lor urbană, prin consolidarea capacităţilor, folosind sprijinul analizei peer-to-peer şi a instruirii între municipalităţile cu mai multă sau mai puţină experienţă în cadrul Convenţiei Primarilor.

 • Covenant Capacity

  covenant-capacity-logo-webCovenant CapaCITY îşi asumă provocarea urgentă de a dezvolta comunităţi energetice mai durabile (SEC) în Europa. Acest lucru se face prin oferirea unui program european global de consolidare a capacităţilor pentru guvernele locale pentru a sprijini toate fazele de implementare a unui plan de acţiune privind energia durabilă (PAED) – de la motivare, planificare, implementare la monitorizare şi evaluare.

 • Energy for Mayors

  Proiectul ENERGIE PENTRU PRIMARI a fost unic. Acesta a fost primul proiect co-finanţat de către IEE care nu numai că a sprijinit autorităţile locale în a se angaja în acţiuni climatice locale dar a şi asistat partenerii acestora – Coordonatorii Pactului (CP) şi susţinători acestuia (CS) – pentru a optimiza sprijinul oferit municipalităţilor. Proiectul a contribuit la implementarea cu succes a Pactului Primarilor şi atingerea obiectivelor UE privind clima şi energia.