Partenerii de proiect

   ADR-Nord-Est_logo  image description
   svim  
ida

region of central macedonia logo

Agenția Andaluziană pentru Mediu și Apă, Spania

Agenția Andaluziană pentru Mediu și Apă este o companie publică care funcționează ca și instrument al Ministerului Regional al Mediului și Planificării Teritoriale. Compania asigură serviciile de mediu esențiale pentru regiunea andaluziană având drept scop implementarea și participarea în activități care vizează protecția, conservarea, ameliorarea și îmbunătățirea mediului înconjurător. Printre prioritățile companiei se numără:

  • Implementarea activităților ce privesc prevenirea poluării și schimbărilor climatice.
  • Răspuns în situații de urgență, prevenirea incendiilor și lupta împotriva incendiilor.

 Mai multe informații: www.agenciamedioambienteyagua.es


Agenția pentru Dezvoltare Regională Nord-Est

ADR-Nord-Est_logo

Agenția pentru Dezvoltare Regională Nord-Est (ADR Nord-Est) este o organizație non-guvernamentală, non-profit de utilitate publică înființată în anul 1999 în baza legislatiei privind dezvoltarea regională în România.

Agentia este un generator de dezvoltare economico-sociala a Regiunii Nord-Est. ADR elaboreaza si promoveaza strategii, atrage resurse, identifica si implementeaza programe de finantare si ofera servicii pentru stimularea cresterii economice durabile, a parteneriatelor si spiritului antreprenorial.

Pe parcursul ultimilor 17 de ani, ADR Nord-Est a implementat 685 de proiecte finanțate din 25 de programe de pre-aderare prin atragerea a 125 de milioane de euro în regiune, crearea de 15.000 de noi locuri de muncă și prin formarea si calificarea a peste 30.000 de persoane. In calitate de Organism Intermediar pentru implementarea POR 2007-2013, agenția a contractat și a gestionat peste 600 de proiecte depuse pentru a fi finanțate din fonduri FEDR. În același timp, agenția a fost Organism Intermediar pentru implementarea POSCCE Nord-Est prin gestionarea a circa 400 de proiecte dedicate sprijinirii și dezvoltării sectorului de afaceri atrăgând astfel în regiune 80 de milioane de euro fonduri nerambursabile.

Mai multe informatii: www.adrnordest.ro

Contact:
Gabriela Macoveiu
Director Comunicare, Cooperare si Dezvoltarea Afacerilor
Tel: +40 233 218 071
e-mail: gmacoveiu@adrnordest.ro


Centrul pentru Economia Surselor Regenerabile de Energie

image description

Centrul pentru Economia Surselor Regenerabile de Energie (CRES) este entitatea națională greacă pentru promovarea surselor regenerabile de energie, utilizarea rațională si conservării energiei.

În sectorul modern si tot mai solicitant al energiei, CRES este dinamic si activ în ceea ce priveste cadrul politicii, legislației naționale și comunitare pentru protecția mediului și a dezvoltării durabile.

Preocupat de dezvoltarea tehnologiei de ultima ora in domeniu, CRES implementează proiecte inovatoare și activități semnificative pentru introducerea și promovarea pe piață a noilor tehnologii energetice.

Mai multe informatii: www.cres.gr/kape/index_eng.htm


BORA 94 Agenția de Dezvoltare a Provinciei Borsod-Abaúj-Zemplén. Ungaria

Agenția de Dezvoltare a Provinciei Borsod-Abaúj-Zemplén (BORA 94) este o organizație non-profit, deținută de Provincia Autonoma BAZ cu mare experiență în planificarea strategică și managementul de proiect. Între 1994 și 2006, agenția a gestionat un program complex de dezvoltare teritorială finanțat la nivel județean din fonduri UE și a implementat și monitorizat cca. 5.500 proiecte. Din 1994, agenția s-a implicat in activitățile pregătitoare pentru absorbția de fonduri structurale si colectarea potențialelor idei de proiecte eligibile pentru finanțare. Agenția a implementat cu succes si proiecte proprii care au fost finanțate din POR 2007-2013 din regiunea de Nord a Ungariei și din alte programe sectoriale în domeniile educației, formării și mediului.

După ce pe 30 noiembrie 2016 NORDA – Agenția de Dezvoltare Regională a Regiunii Nord-Ungaria a încetat să mai existe, începând cu 1 decembrie 2016 BORA 94 a devenit succesorul legal care a preluat toată expertiza și resursele umane ale fostei ADR.

Misiunea agenției este de a consolida parteneriatele strategice cu actorii locali de dezvoltare teritorială din provincie. Principalele obiective sunt accelerarea schimbărilor structurale fundamentale în regiune pentru a contribui la coeziunea socială și economică, pentru a facilita integrarea economică teritorială prin facilitarea cooperării fructuoase dintre actorii locali și internaționali, concentrându-se, în principal, asupra cooperării transfrontaliere și economice interregionale și asupra colaborării pe parte de CDI în vederea îmbunătățirii condițiilor esențiale pentru atragerea investițiilor străine și interne directe. În plus, se vizează sporirea competitivității actorilor din provincia Borsod-Abaúj-Zemplén.

Mai multe informatii: www.bora94.hu


Sviluppo Marche SpA. Italia

svim

SVIM – Sviluppo Marche Spa, Agenția de Dezvoltare Regională deținută 100% de către Regiunea Marche, Italia, sprijină punerea în aplicare a politicilor de dezvoltare regională, în calitate de centru de competențe în domeniul politicilor și proiectelor UE.

SVIM dezvoltă și implementează proiecte care decurg din nevoile sociale și economice regionale precum și pe cele de inovare și de formare.

SVIM se afla in curs de elaborare a unei strategii regionale și transnaționale pentru a consolida competitivitatea și creșterea durabilă a regiunii, creșterea gradului de conștientizare a comunităților locale cu privire la relevanța eficienței energetice și al durabilității mediului în toate sectoarele economice și sociale.

Mai multe informatii: www.svimspa.it

Contact:
Lucia Catalani
Responsabile cu politicile teritoriale Zona, durabilitate, inovare și cooperare
Tel: +39 0718 064 525
e-mail: lcatalani@svimspa.it


RISE – Institutul de Cercetare al Suediei

Institutele din cadrul RISE şi anume Innventia, SP şi TIC Suedia au fuzionat pentru a deveni un partener mai puternic de cercetare şi inovare pentru industrie, mediul academic, IMM-uri şi sectorul public. Sub umbrela RISE putem oferi o gama mai largă de competenţe de bază şi servicii de cercetare şi dezvoltare pentru o afacere competitivă şi o societate durabilă. Noi combinăm oferta noastră în noi sectoare interdisciplinare, de afaceri şi inovare în domeniile ştiinţelor vieţii, energiei şi bioeconomiei, mobilităţii, digitalizării şi oraşelor şi comunităţilor durabile. Cei 2.500 de angajaţi ai RISE 2500 sunt răspândiţi în 23 de oraşe din Suedia şi în străinătate. În primăvara anului 2017, sediul central va fi stabilit la Göteborg.

Mai multe informatii: www.ri.se/en


Agenția de Dezvoltare Istriană, Croaţia

ida

Agenția de Dezvoltare Istriană, Croaţia

Inca de la înființarea sa în 1999, Agenția de Dezvoltare istriana (IDA) Ltd. joacă un rol crucial în dezvoltarea Regiunii Istria. IDA a fost stabilit ca un organism operațional însărcinat cu punerea în aplicare a proiectelor și programelor din regiunea de dezvoltare Istria.

In prezent, rolul principal al IDA constă în stimularea dezvoltării antreprenoriatului mic și mijlociu din regiunea Istria prin asigurarea sprijinului financiar, oferirea de programe de educație și formare, dezvoltarea infrastructurii antreprenoriale, investițiile în cercetare și dezvoltare, furnizarea de informații și de sprijin consultativ pentru antreprenori, oferind servicii investitorilor străini și locali de perspectivă, precum și punerea în aplicare a diferitelor proiecte inter-regionale și internaționale, în scopul creării unui climat de afaceri favorabil în regiunea Istria.

De-a lungul ultimilor ani, IDA a stabilit o strânsă cooperare cu diverse instituții și agenții de dezvoltare din țară și din străinătate. In plus, IDA a fost implicata în punerea în aplicare a peste 30 de proiecte.

Mai multe informații: www.ida.hr/index.php?id=23&L=1


REGIUNEA MACEDONIA CENTRALA – RCM

region of central macedonia logo

Regiunea Macedonia Centrală (RCM) este o autoritate publică situata la cel de-al doilea nivel al administrației publice locale si care funcționează la nivel regional (NUTS 2). Aceasta este compusa din șapte unități regionale: Imathia, Salonic, Pella, Kilkis, Pieria, Serres și Halkidiki. Administrarea regională este structurată la nivel central și regional. În conformitate cu structura sa, toate unitățile regionale relative aparțin din punct de vedere organizatoric administrației centrale care se afla în Salonic.

Regiunea Macedonia Centrală este o organizație dinamică, cu responsabilități pe mai multe niveluri, care se ocupă cu activități diferite în administrația centrală și locală. În prezent, aproximativ 2.000 de angajați lucrează pentru a pune în aplicare politici guvernamentale la nivel regional, adoptarea și punerea în aplicare a inițiativelor și practicilor în vederea îmbunătățirii nivelului de trai a aproape două milioane de locuitori din această regiune și pentru a spori gradul de descentralizare printr-o pârghie de creștere dinamică a regiunii grecesti.

Principalele preocupari ale RCM sunt: cercetare și inovare, dezvoltare tehnologică și spirit antreprenorial; societatea informațională; transport; energie; protecția mediului și prevenirea riscurilor; turism; cultură; dezvoltare urbana și regenerare rurală; promovarea adaptabilității angajaților, întreprinderilor și operatorilor; îmbunătățirea accesului la și menținerea locurilor de muncă; îmbunătățirea incluziunii sociale a persoanelor defavorizate; investițiile în infrastructura socială; reformele de mobilizare în domeniile ocupării forței de muncă și de integrare; consolidarea capacității instituționale la nivel național, regional și local.

RCM a devenit coordonator al Conventiei Primarilor (CP) și a sprijinit șapte municipalități în semnarea și depunerea planurilor de acțiune în domeniul energiei durabile (PAED). RCM a organizat mai multe evenimente, în scopul de a disemina inițiativa CP tuturor celor 44 de municipalități ale teritoriului său geografic. Scopul RCM este de a avea toate cele 38 de municipalități din teritoriul său semnatare ale CP, să dezvolte și să pună în aplicare un PAED.

Unele dintre cele mai relevante proiecte:

  • ENERGIE pentru PRIMARI/ INTELLIGENT ENERGY EUROPE: O rețea de structuri de sprijin a energiei durabile în vederea realizării Pactului Primarilor;
  • ENERGEIA / GRECIA-BULGARIA 2007-2013: Promovarea utilizării surselor geotermale de joasă temperatură, prin dezvoltarea unor ghiduri de exploatare operaționala și a unor soluții energetice verzi pentru întreprinzători;
  • AGRO-LESS / GRECIA-BULGARIA 2007-2013: Strategii comune de referință pentru activitățile rurale de input-uri reduse;
  • ENERGIA DEȘEURILOR / LIFE: Exploatarea in scop energetic a deseurilor urbane nereciclabile pe o piata a deseurilor sustenabile si a energiei;
  • CO-GISTICS / CIP – ICT PSP: Logistica cooperativa pentru mobilitate durabila a bunurilor.

Contact:

Lamprini Tsoli
Tel: +30 2313 319 897
e-mail: L.Tsoli@pkm.gov.gr

Kallitsa Pantazi
Tel: +30 2313 319 925
e-mail: K.Pantazi@pkm.gov.gr