Partneri u projektu

ADR-Nord-Est_logo image description
svim
ida

region of central macedonia logo

Andaluzijska agencija za okoliš i vodu. Španjolska

Andaluzijska agencija za okoliš i vodu (Andalusian Agency for the Environment and Water) javna je tvrtka koja djeluje kao instrument Regionalnog ministarstva okoliša i prostornog planiranja. Tvrtka nudi ključne okolišne usluge Andaluziji s ciljem provedbe aktivnosti povezanih sa zaštitom, očuvanjem, obnovom i poboljšanjem okoliša te sudjelovanjem u njima. Ovo su neki od tvrtkinih glavnih prioriteta:

  • Provedba aktivnosti povezanih sa sprečavanjem onečišćenja i klimatskih promjena

  • Odgovori na hitne situacije, sprečavanje i gašenje požara.

Dodatne informacije: www.agenciamedioambienteyagua.es


Agencija za regionalni razvoj sjeveroistoka. Rumunjska

ADR-Nord-Est_logo

Agencija za regionalni razvoj sjeveroistoka (North-East Regional Development Agency), odnosno ARR SI, nevladin je neprofitni pravni javni subjekt ustrojen 1999. godine na temelju nacionalnog zakonodavstva povezanog s regionalnim razvojem Rumunjske.

Agencija stvara gospodarski i socijalni razvoj unutar regije. ARR SI razvija strategije, privlači resurse, utvrđuje i provodi financijske programe te nudi usluge za poticanje održivog gospodarskog razvoja, partnerstva i poduzetničkog duha.

Tijekom posljednjih 17 godina ARR SI proveo je 685 projekata financiranih iz 25 pretpristupnih programa, čime je privukao 125 mil. € u regiju i stvorio 15 000 novih poslova te obučio/osposobio više od 30 000 ljudi.

Više informacija: www.adrnordest.ro

Kontakt:

Gabriela Macoveiu
Voditeljica, Komunikacije, suradnja i razvoj poslovanja
Tel: +40 233 218 071 | e-pošta: gmacoveiu@adrnordest.ro


Centar za obnovljive izvore  i uštedu energije. Grčka

image description

Centar za obnovljive izvore  i uštedu energije (Centre for Renewable Energy Sources and Saving; CRES) grčki je nacionalni subjekt za promicanje obnovljivih izvora energije, racionalne upotrebe energije i uštedu energije.

U zahtjevnom energetskom sektoru današnjice CRES je dinamično aktivan u okviru nacionalne politike i zakonodavstva te politike i zakonodavstva Zajednice u smislu zaštite okoliša i održivog razvoja.

Radom na razvoju najsuvremenije tehnologije CRES provodi inovativne projekte i značajne aktivnosti za promicanje novih energetskih tehnologija i njihovo postavljanje na tržište.

Dodatne informacije: www.cres.gr/kape/index_eng.htm


BORA 94 Borsod-Abaúj-Zemplén (B-A-Z) županijska razvojna agencija. Mađarska

Borsod-Abaúj-Zemplén (BORA 94) županijska razvojna agencija neprofitna je organizacija u vlasništvu lokalne samouprave BAZ županije. Ima iskustva u strateškom planiranju i upravljanju projektima. Između 1994. i 2006. Agencija je upravljala složenim prostornim razvojnim programom na županijskoj razini koji je financirao EU te je provela i nadzirala otprilike 5500 projekata. Od 1994. Agencija sudjeluje u pripremnim aktivnostima za primanje potpore strukturnih fondova prikupljajući ideje za projekte koji bi momogli biti podobni za financiranje.

Uspješno je provela i vlastite projekte koje je financirao sjevernomađarski razvojni operativni program za razdoblje 2007. – 2013. ali i druge sektorne programe u području obrazovanja, osposobljavanja i okoliša.

S obzirom na to da je NORDA, Regionalna razvojna agencija Sjeverne Mađarske, prestala postojati 30. studenog 2016. BORA 94 zakonski ju je naslijedila 1.12.2016. i preuzela svu stručnost i ljudske potencijale bivše regionalne razvojne agencije.

Misija Agencije jačanje je strateških partnerskih odnosa s lokalnim nositeljima prostornog razvoja u županiji. Glavni su ciljevi ubrzanje temeljnih strukturnih promjena u regiji, doprinos društvenoj i gospodarskoj povezanosti, ubrzanje prostornog gospodarskog objedinjavanja olakšavanjem konstruktivne suradnje lokalnih i međunarodnih dionika uglavnom se fokusirajući na prekograničnu i unutarregionalnu suradnju u području gospodarstva te istraživanja, razvoja i inovacija kako bi poboljšala uvjete ključne za privlačenje stranih i domaćih izravnih ulaganja Osim toga, cilj joj je poboljšati konkurentnost dionika županije Borsod-Abaúj-Zemplén.

Dodatne informacije: www.bora94.hu


Sviluppo Marche SpA. Italija

svim

SVIM – Sviluppo Marche Spa, Agencija za regionalni razvoj u potpunom vlasništvu regije Marche, podupire provedbu politika za regionalni razvoj djelujući kao stručni centar za politike i projekte EU-a.

SVIM razvija i provodi projekte koji proizlaze iz regionalnih društvenih i gospodarskih potreba, kao i potreba za inovacijama i osposobljavanjem.

SVIM gradi opsežnu regionalnu i transnacionalnu strategiju za jačanje konkurentnosti i održivog razvoja regije, podizanje svijesti lokalnih zajednica o važnosti energetske učinkovitosti i okolišne održivosti u svim gospodarskim i društvenim sektorima.

Dodatne informacije: www.svimspa.it

Kontakt:

Lucia Catalani
koordinatorica projekata
Tel: +39 0718 064 525 | e-pošta: lcatalani@svimspa.it


RISE – Švedski institut za istraživanja

RISE instituti Innventia, SP i Swedish ICT udružili su se kako bi postali jači partner u istraživanju i inovacijama za industriju, akademsku zajednicu, mala i srednja poduzeća i javni sektor. Kao RISE možemo ponuditi širi spektar ključnih kompetencija i usluga u području istraživanja i razvoja za konkurentno poslovanje i održivo društvo. Udružujemo svoju ponudu u novim međudisciplinarnim, poslovnim i inovacijskim područjima unutar prirodnih znanosti, energetskog i biogospodarstva, mobilnosti, digitalizacije te održivih gradova i zajednica. RISE ima 2500 zaposlenika u 23 grada u Švedskoj i inozemstvu. Glavni će se ured otvoriti u Göteborgu na proljeće 2017.

Dodatne informacije: www.ri.se/en


Istarska razvojna agencija. Hrvatska

ida

Istarska razvojna agencija (IDA) d.o.o. nezaobilazan je čimbenik razvoja gospodarstva Istarske županije, počevši od njenog osnivanja 1999. godine. Tada je to bila prva razvojna agencija u Republici Hrvatskoj, osnovana kao glavno operativno tijelo za provedbu razvojnih projekata i programa Istarske županije.

Uloga IDA-e danas obuhvaća poticanje razvoja malog i srednjeg poduzetništva u Istarskoj županiji i to kroz pružanje financijske podrške, provođenje obrazovnih programa, razvijanje poduzetničke infrastrukture, ulaganje u istraživanje i razvoj, informiranje i savjetovanje poduzetnika, kao i kroz pružanje usluga potencijalnim domaćim i stranim investitorima te provedbu različitih međuregionalnih i međunarodnih projekata usmjerenih na stvaranje povoljne poduzetničke klime u Istarskoj županiji.

Tijekom proteklih godina IDA je ostvarila vrlo dobru suradnju s raznim institucijama i razvojnim agencijama u zemlji i inozemstvu te je kroz višegodišnju suradnju realizirano 30 značajna projekta.

Dodatne informacije: www.ida.hr/index.php?id=23&L=1


REGIJA SREDIŠNJE MAKEDONIJE – RCM

region of central macedonia logo

Regija središnje Makedonije (RCM) javno je tijelo drugog stupnja lokalne vlasti koje radi na regionalnoj razini (NUTS 2). Sadrži sedam regionalnih jedinica: Imathiju, Thessaloniki, Pellu, Kilkis, Pieriju, Serres i Chalkidiki. Regionalna uprava ima središnju i regionalnu razinu. U skladu s njezinom strukturom sve relativne regionalne jedinice organizacijski pripadaju središnjoj upravi čije je sjedište u Thessalonikiju.

Regija središnje Makedonija dinamična je organizacija s odgovornostima na više razina a koja se bavi raznim aktivnostima u sklopu središnje i lokalne uprave. Trenutačno otprilike 2 000 zaposlenika radi na provedbi državne politike na regionalnoj razini te usvajanju i provedbi inicijativa i praksi radi poboljšanja životnog standarda gotovo dva milijuna stanovnika ove regije i jačanja decentralizacije u dinamičnu polugu rasta za grčku regiju.

Njezine su glavne aktivnosti: istraživanje i tehnološki razvoj inovacija i poduzetništva; informacijsko društvo; promet; energija; zaštita okoliša i sprečavanje rizika; turizam; kultura; urbana i ruralna obnova; promicanje prilagodljivosti zaposlenika, tvrtki i operatora; poboljšanje pristupa zapošljavanju i zadržavanju poslova; poboljšanje društvene uključenosti zakinutih osoba; ulaganje u društvenu infrastrukturu; pokretanje reformi u području zapošljavanja i uključivanja; jačanje institucionalnog kapaciteta na nacionalnoj, regionalnoj i lokalnoj razini.

RCM je postao koordinator Sporazuma gradonačelnika te podupire sedam općina u tome da potpišu Sporazum i predaju svoje Planove djelovanja za održivu energiju. RCM je organizirao mnogo događanja radi širenja inicijative Sporazuma gradonačelnika kroz sve 44 općine na svojem zemljopisnom području. RCM-ov je cilj postići to da svih 38 općina u njegovu teritoriju potpišu Sporazum gradonačelnika te razviju i provedu Plan djelovanja za održivu energiju.

Ovo su neki od najznačajnijih projekata:

•    ENERGIJA za GRADONAČELNIKE / INTELIGENTNA ENERGETSKA EUROPA: Mreža održive ENERGIJE koja podupire strukture za Sporazum GRADONAČELNIKA.
•    ENERGEIA / GRČKA-BUGARSKA 2007 – 2013: Poticanje upotrebe geotermalnih izvora energije niske temperature razvojem operativnog iskorištavanja smjernica i zelenih energetskih poduzetničkih rješenja.
•    AGRO-MANJE / GRČKA-BUGARSKA 2007 – 2013: Zajedničke referentne strategije za ruralne aktivnosti smanjene potrošnje.
•    RASIPANJE ENERGIJE / ŽIVOT: Energetsko iskorištavanje urbanog otpada koji se ne može reciklirati u Održivom tržištu od otpada do energije.
•    COMPASS4D / CIP – ICT PSP: Kooperativni pilot projekt mobilnosti o sigurnosti i održivosti pokretačkih usluga.
•    KO-GISTIKA / CIP – ICT PSP: Kooperativna loGISTIKA za održivu mobilnost dobara.

Kontakt:

Lamprini Tsoli | Tel: +30 2313 319.897 | e-pošta: L.Tsoli@pkm.gov.gr

Kallitsa Pantazi | Tel: +30 2313 319.925 | e-pošta: K.Pantazi@pkm.gov.gr