Projekt

“Osnaživanje lokalnih tijela javne vlasti za izgradnju integrirane održive energije strategije – Osnaživanje” je projekt financiran od strane programa Europske unije Horizon 2020, što doprinosi pomaku od sedam regija EU prema niskom razinom ugljika društva kroz jačanje kapaciteta općina i regionalnih predstavnika u oblikovanju integrirana energetska strategija i planova. Projekt doprinosi premostiti jaz vještina potrebnih za planiranje energetskih mjera u novoj 2030. okvir za klimatskoj i energetskoj politici u pogledu smanjenja emisije, obnovljivih izvora energije i energetske učinkovitosti.

Osnaživanje adrese uštede energije izazove koje uključuju lokalne općine i regionalnih vlasti u dobrom transnacionalne razmjene i aktivnosti, uključujući učenje:

  • Transnacionalni seminari;
  • peer to peer razmjene za regionalne vlasti;
  • studijsko putovanje u jednu najbolje prakse i najboljih praksi dva partnera u EU.

Lokalni ciljana publika se potom uspješno postignut zahvaljujući ad hoc kapaciteta lokalnih mjera za izgradnju bave različitim ciljnim skupinama kako bi se povećala iskustvo učenja.

Poboljšani znanja i sposobnosti lokalnih vlasti su u praksi prilikom donošenja novih SEAPs i unapređenje postojećih, dok su regionalne vlasti podržava u oblikovanju regionalne energetske vizije za 2050. naglašavajući glavne energetske izazove i identificiranje mogućih financijskih strateške akcije koji će se provoditi