Χρηματοδότηση δράσης για το κλίμα: Καινοτόμα συστήματα της Κοινότητας του Συμφώνου των Δημάρχων

30 May

Οι υπογράφοντες το ευρωπαϊκό Σύμφωνο των Δημάρχων έχουν αποδειχθεί ευρηματικοί σε ό,τι αφορά τη χρηματοδότηση δράσεων για το κλίμα. Το πιο πρόσφατο φυλλάδιό μας με τίτλο «Innovative financing schemes» (Καινοτόμα συστήματα χρηματοδότησης) συγκεντρώνει καλές πρακτικές που θα σας βοηθήσουν να αντλήσετε έμπνευση μέσω της εμπειρίας άλλων πόλεων και περιοχών της Κοινότητας του Συμφώνου.

Το φυλλάδιο παρουσιάζει 8 συστήματα χρηματοδότησης. Ένα μέρος τους στοχεύει στη χρηματοδότηση έργων που διεξάγονται από τοπικές δημόσιες αρχές, ενώ άλλα αποσκοπούν στην παροχή βοήθειας προς τις πόλεις, ώστε να υποστηρίξουν πρωτοβουλίες των πολιτών τους, εταιρειών και άλλων ιδιωτικών φορέων.

Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε στον παρακάτω σύνδεσμο καθώς και στο φυλλάδιο

http://mycovenat.registrationforms.balanced.karakas.prvw.eu/%CE%A7%CF%81%CE%B7%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%BF%CE%B4%CF%8C%CF%84%CE%B7%CF%83%CE%B7.html

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *