Χρηματοδότηση δράσης για το κλίμα: Καινοτόμα συστήματα της Κοινότητας του Συμφώνου των Δημάρχων

30 May

Οι υπογράφοντες το ευρωπαϊκό Σύμφωνο των Δημάρχων έχουν αποδειχθεί ευρηματικοί σε ό,τι αφορά τη χρηματοδότηση δράσεων για το κλίμα. Το πιο πρόσφατο φυλλάδιό μας με τίτλο «Innovative financing schemes» (Καινοτόμα συστήματα χρηματοδότησης) συγκεντρώνει καλές πρακτικές που θα σας βοηθήσουν να … Read More »